Game On 2011 Stockholm

"Varför då?" eller "Vad då User Experience?"

198 views
Jeanin Day
User Experience, målstyrning, effektstyrning, konceptutveckling. Termerna är många. Det handlar om metoder för att designa och utveckla framgångsrika webbtjänster utifrån verksamhetens och användarnas mål. Jeanin Day vill inspirera till mer genomtänkta, smarta och välgrundade designbeslut och berättar om målstyrning och user research som koncept-, design- och utvecklingsmetod. Många praktiska exempel såklart.
net January 23, 2018 08:18 AM Delete

Your book there con net q cialis is for a generic cover, left, to return, they rely on more expensive.

read more July 11, 2015 04:00 AM Delete

nice share thanks

read more July 11, 2015 04:00 AM Delete

nice share thanks

Add a comment...
Post as (log out)