Game On 2011 Stockholm

"Varför då?" eller "Vad då User Experience?"

243 views
Jeanin Day
User Experience, målstyrning, effektstyrning, konceptutveckling. Termerna är många. Det handlar om metoder för att designa och utveckla framgångsrika webbtjänster utifrån verksamhetens och användarnas mål. Jeanin Day vill inspirera till mer genomtänkta, smarta och välgrundade designbeslut och berättar om målstyrning och user research som koncept-, design- och utvecklingsmetod. Många praktiska exempel såklart.