Game On 2011 Stockholm

Vad är pedagogiska lajv?

404 views
Teresa Axner
Med utgångspunkt i caset Alfa/Omega, ett science fiction-lajv för åttondeklassare om norm och makt, berättar Teresa Axner om LajvVerkstadens metoder, men också om den bredare rörelse av lajvpedagogik som sveper över Sverige just nu. Detta mynnar ut i en diskussion om spelkulturens möte med det "etablerade samhället".