Beautiful data 2012 Stockholm

The Sound Of Fotboll

276 views
Ellen Sundh
Med hjälp av existerande data och ny teknik skapade The Sound of Football en ny upplevelse för människor som spelar fotboll och har nedsatt syn eller är helt blind. Tekniken bakom projektet och vägen dit presenteras. Iphone, 3D ljud, sensorer.
Creative Technologist på Society 46. Researchar och gör prototyper på framtidens tekniska lösningar. Twitter: @ellensundh Web: http://www.sundh.com