Tagged with Juliana Moreira

Game On 2011 Stockholm

PHP – Att koppla en databas till en...

15,973 views August 06, 2012

Josefin Sjöström, Juliana Moreira Vi kommer att förklara hur man med hjälp av PHP skapar en enkel...

Game On 2011 Stockholm

Databasmodellering och SQL

8,195 views August 06, 2012

Josefin Sjöström, Juliana Moreira Under sessionen kommer vi kortfattat att förklara hur man...

Beautiful data 2012 Stockholm

Applikationsutveckling för iPhone

277 views August 09, 2012

Juliana Moreira, Jessica Cederberg och Josefin SjöströmVi kommer att prata om hur det fungerar...