Tagged with Hanna

Game On 2011 Stockholm

Affärsmodellen - om konsten att skapa värde......

346 views August 06, 2012

Hanna von Schantz Hanna kommer att tala om varför affärsmodeller är centrala för företagets...