Beautiful data 2012 Stockholm

Sweden: Digital & Democratic - How to Build Swedens nation brand for the future?

393 views
Javeria Rizvi Kabani
Svenska institutet arbetar med att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige som varumärke genom offentlig diplomati – att genom strategisk (digital) kommunikation och utveckling av varaktiga, aktiva nätverk och relationer med människor, organisationer och näringsliv i andra länder öka Sveriges bidrag till internationell samverkan och hållbar utveckling. Hur gör vi detta idag och hur borde vi göra det i framtiden i det globala nätverkskaoset? (Kom och bidra till ett samtal om varumärket Sverige)

Kort om mig: Communications manager på Svenska institutet och dokumentärfilmare