Game On 2011 Stockholm

Social E-handel goes Gamification

553 views
Judith Wolst
Vart är e-handeln på väg? Trender kring dagens och morgondagens e-handel och hur "gamification" smyger sig in på området.