Game On 2011 Stockholm

PHP – Att koppla en databas till en webbapplikation

15,909 views
Josefin Sjöström, Juliana Moreira
Vi kommer att förklara hur man med hjälp av PHP skapar en enkel webbapplikation som är kopplad till en databas. Sessionen kommer att behandla grundläggande PHP, samt ge ett exempel på hur en enkel, färdig webbapplikation kan se ut. Sessionen bygger på vår första session "Databasmodellering och SQL", men det går självklart att komma på den utan att ha sett vår första session.