Beautiful data 2012 Stockholm

Koda en iPhoneapp – Tutorial

609 views
Josefin Sjöström
Hur bygger man egentligen en native app för iOS? Detta är en kort introduktion i hur man kodar en iPhoneapp med xCode och Objective-C. Vi kommer att visa hur utvecklingsmiljön ser ut och koda ihop en enkel app