Beautiful data 2012 Stockholm

Immateriella material och virtuella strukturer

476 views
Martha Johansson är konstnär och berättar här om sitt forskningsprojekt med interativa 3D-objekt i virtuella miljöer.