Game On 2011 Stockholm

Hands-on med Python

399 views
Nathalie Sandström
Jag kommer börja med att, på en rätt grund nivå, beskriva vad ett dynamiskt programmeringsspråk innebär. Sedan följer en introduktion till Python, vad som är så bra/kul med språket och lite allmänna tips och tricks. Slutligen tänkte jag genomföra en kodkata där jag kodar (delar av) något litet spel.