Beautiful data 2012 Stockholm

Free Data creates beautiful creativity

455 views
Kristina Alexanderson
En session kring Creative Commons och hur Kreativitet bygger på fri data och fritt skapande. En workshop om att fritt dela sitt skapande, sin data med hjälp av Creative Commons. Kort om kreativitet, skapande och vitsen med att låta skönheten vara fri!!!