Beautiful data 2012 Stockholm

Down to Earth - Commercializing Space Technologies for a Sustainable Earth

370 views
Ebba Kierkegaard @ebbakier
I detta episka framförande målar vi med de breda penseldragen. De senaste 50 åren av teknikutveckling har gett oss det lilla steget på månen och stora steget för mänskligheten på jorden. Vi tror att de kommande 50 åren kännetecknas av samarbete som drivkraft för innovation, vilket demonstreras idag genom samarbetet kring den internationella rymdstationen. 
För att bedriva visionär rymdverksamhet behöver rymdteknik utvecklas – och för att skapa framtidens hållbara attraktiva städer behöver nya produkter och tjänster tas fram. Med dubbla användningsområden kan vi både utveckla för behoven på Mars och i Östersjön. Förutom Tempurmadrassen tar vi upp exempel på rymden i vardagen: användning av satellitdata, positioneringssystem, satellitnavigering; integrerat i byggnader, transport, jordbruk; som stöd för livsuppehållande system och kretsloppslösningar. Med inspiration från möten på Nasa 
Ames i Silicon Valley, tunga rapporter och konfidentiella källor, frågar vi oss: Hur kan vi öka 
kommersialiseringsgraden från rymdsektorn?

Umbilical Design grundades 2001 med fokus på rymdtekniköverföring och design för rymden och extrema miljöer. Down to Earth är ett innovationsprojekt initierat av Umbilical Design som drivs i samverkan med partners i den privata och offentliga sektorn. Syftet är att stimulera svensk industri till att skapa nya och spännande arbeten för unga människor baserade på hållbara koncept och rymdteknologier.

Down to Earth finns även som grupp på Facebook och LinkedIn!