Game On 2011 Stockholm

Databasmodellering och SQL

8,252 views
Josefin Sjöström, Juliana Moreira
Under sessionen kommer vi kortfattat att förklara hur man modellerar en databas och översätter den till tabeller. Vi kommer även att gå igenom databashanteraren PhpMyAdmin, samt grundläggande SQL.