Game On 2011 Stockholm

Databasmodellering och SQL

7,927 views
Josefin Sjöström, Juliana Moreira
Under sessionen kommer vi kortfattat att förklara hur man modellerar en databas och översätter den till tabeller. Vi kommer även att gå igenom databashanteraren PhpMyAdmin, samt grundläggande SQL.
purchase December 04, 2017 11:27 AM Delete

viagra purchase visa australia for women does it work - how fast does viagra work .

Add a comment...
Post as (log out)