Beautiful data 2012 Stockholm

Applikationsutveckling för iPhone

305 views
Juliana Moreira, Jessica Cederberg och Josefin Sjöström
Vi kommer att prata om hur det fungerar att utveckla appar för iPhone. Vi har själva utvecklat en app och håller just nu på med vår andra. Vi kommer bland annat att prata utvecklingsprocessen, hur marknaden för appar ser ut och vad som är viktigt att tänka på när man designar och kodar en app.