Game On 2011 Stockholm

Affärsmodellen - om konsten att skapa värde... om och om igen

299 views
Hanna von Schantz
Hanna kommer att tala om varför affärsmodeller är centrala för företagets överlevnad. Varför påverkas affärsmodellen av teknikförändring och hur gör företaget när det märker att det som tidigare fungerat inte längre lönar sig? Presentationen innehåller såväl teoretiska neddyk som praktiska exempel inom affärsmöjligheter för dataspelsbranschen.